Emlak Danışmanlığı

Yatırım ve Gayrimenkul Danışmanlığı

  • Kredi teminatı olarak gösterilen taşınmaz malların hukuki durumunun Tapu Sicil Müdürlüklerinde araştırılması ve belgelendirilmesi ve ekspertiz hizmetleri,
  • İpotek için banka ve ya diğer kuruluşlar adına Resmi Senet taslağının düzenlenmesi,
  • Tapu Müdürlüğündeki İpotek işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Ticari kredilerin güvencesi olan taşınmazlar üzerindeki ipotek işlemlerinin dönemsel olarak incelenerek rapor edilmesi,
  • Banka ve ya diğer kuruluşlar tarafından hazırlanan Resmi Senet taslağının ve ilgili belgelerin hukuki incelenmesinin yapılması ve ön uygunluk onayının verilmesi,
  • İpotek işlemlerinin Banka ve ya diğer kuruluşlar tarafından yapılması hallerinde Tapu Müdürlüğünce düzenlenen Resmi Senedin ve İpotek Belgesinin hukuki kontrolünün yapılması ve son uygunluk onayının verilmesi,
  • Satış, ipotek fekki, kira şerhi gibi diğer tapu iş ve işlemlerinin yapılması