Neden Tepe Yönetim

Neden TEPE Yönetim?

 

Günümüzde toplu yapı yöneticiliği ihtiyaçların artması ve zaman ayırmak gerektirdiğinden kat maliklerinin üstlenmekten kaçındığı büyük bir sorun haline gelmiştir. İlgili yasalar toplu yapılarda oturan kişilerin dışında, dışarıdan bir kişi ya da profesyonel bina yönetimi firmasının yönetim işini yapabilmesine imkan tanımıştır. Bu sayede kat malikleri, hukuki işlemleri, bahçe bakımı, teknik, ısınma paylaşımı, sıcak-soğuk su paylaşımları, aidat tahsili, değişen mevzuatarın takibi ve personelin özlük haklarını üstlenmesi ve bunlar gibi oldukça zahmetli bir çok konunun takibini profesyonel yönetimlere devrederek, kendi işlerine ve ailelerine vakit ayırmaya zaman bulabilmekteler.

Profesyonel Bina Yönetimi Avantajları:
 

 • -İşletme projeniz, yönetim planı ile kanunda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp usulüne uygun olarak kat maliklerine tebliğ edilir. Yıl içerisinde projeniz ile gerçekleşen giderler arasında sapma varsa gereken önlemler alınır.
 • -Projede öngörülen giderlerin dairelere paylaşımları sms, web, panolara asılan listelerle uygun bir şekilde kat maliklerine duyurulur.
 • -İşletme defteriniz notere onaylatılıp, bütün gelir ve giderleriniz usulüne uygun bir şekilde bu deftere işlenir.
 • -Güvenlik, temizlik, peyzaj hizmetlerinde çalışanlarınızın SGK işlemleri(Aylık sgk bildirgesi, İşe giriş-çıkış, Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evraklar) usulüne uygun olarak her ay takip edilir.
 • -6331 sayılı iş güvenliği yasası mevzuatları uyarınca personelinin iş güvenliği uzmanı ve doktor hizmetleri ile yönetiminize ait ortak alanın risk analizi ve acil durum eylem planları tarafımızca ve konusunda uzman yetkililerce yapılmaktadır.
 • -Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantılarınızın usulüne uygun olarak yapılması ve alınan kararların K.M.K ve diğer kanunlarda belirtilen hükümler ile yönetim planınıza uygun olmasına dikkat edilir. Alınan kararlar noter onaylı Karar Defterine işlenir.
 • -Asansörcü, elektrikci, tesisatcı gibi teknik eleman ihtiyaçlarında, kadromuzda bulunan teknik personeller arızalara anında müdahale eder ve yapılan işlemler hakkında servis raporlarını tutup yönetime iletirler.
 • -Ortak kullanım alanlarının, boya badana, bakım onarım işleri, demirbaş alımları ya da bunlar gibi dişarıdan hizmet alınmasını gerektiren durumlarda bu hizmetleri sağlayan firmalarla temasa geçilerek teklifler alınır ve değerlendirmesi için Yönetime sunulur.
 • -Ortak alanların sigortası yaptırılır.
 • -Sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, ısınma, su depoları, havuzlar, jeneratörler, havalandırmalar ve yangın sistemi gibi ortak alanlarda bulunan mekanik aksamları(motorlar ve pompalar) teknik personelerimiz tarafından günlük kontrol edilerek çalışır vaziyette tutulur.
 • -Su deposu gibi dezenfekte olması gereken yerlerin periyodik temizlik işleri yaptırılır.
 • -Havuzlarınızın bakımları sertifikalı personellerimiz ve lisanslı firmalar tarafından yapılır. Özellikle yaz aylarında havuzlarda günlük ilaçlama işlemleri personellerimiz tarafından yapılır.
 • -Çalışanların yıllık izin dönemlerinde gerekli planlama yapılarak personel eksikliği yüzünden işlerin aksamasının önüne geçilir.
 • -Ortak alanların periyodik ilaçlaması yaptırılıp zararlı haşera ve kemirgenlere karşı önlem alınır.
 • -Hukuki durumlarda avukatlarımız vasıtasıyla konunun takibi ve çözümü sağlanır.
 • -Gelir gider durumunu göstren raporlar hazırlanarak aylık olarak Yönetime sunulur.
 • -Kiracı ve evsahiplerinin borç alacak durumları güncel olarak takip edilir. Borcu biriken ya da çevresini rahatsız eden kat malikleri uyarılır.
 • -Problemi devam eden kat maliki hakkında icra takibi başlatılır.Merkezi sistemlerde ısınma(doğalgaz) sıcak ve soğuk su paylaşımları yönetmelikte belirlenen esaslara göre yapılır.
 • -Isı pay ölçer ve kalorimetre kullanılan sitelerde hizmeti veren firmaların ısınma gider paylaşımlarını düzgün yapıp yapmadığı kontrol edilir.