Apartman Yöneticisinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
20 Mart 2020 Cuma

Apartman Yöneticisinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar


1. 
Apartman ve site yöneticileri "634 SAYILI KAT MÜLKİYET KANUNU" nu mutlaka okumalı ve yetkilerini öğrenmelidir.

2. Her apartmanın mutlaka bir "YÖNETİM PLANI" bulunmalıdır.

3. Yönetim Planı, Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan konuların kayıt altna alındığı, apartmanın idaresinde öncelikli olarak uygulanacak olan bir mevzuattır.

4. Yönetim Planı, Kat maliklerinin çoğunlukla alınan kararların dışında 4/5 çoğunlukla alınması gereken bir karar olup, noterden onaylatıldıktan sonra tapu kütüğünde saklanmalıdır.

5. Yönetim Planında, aksine bir hüküm bulunmadıkça malikler ve maliklerin adına faydalananlar aidat ve giderleri arsa payları oranında ödemek zorundadır.

6. Apartman ortak alanlarının kullanımı ve kat malikleri lehine alınacak kararları uygulamaya ve buralarda gerekli düzenlemeyi yapmaya kat malikleri veya malikler adına yöneticiler yetkilidir.

7. Apartman ve Site Yönetimleri ile ilgili olarak çözülemeyen konularda mutlaka "Sulh Makkemesi Hakimliği" ne müracaat etmelidir.